Contactadres


Secretariaat: Wilma Royackers
wilma@kvbsonenbreugel.nl
telefoon: 0499 476446

Contributie


Contributie: €35,00 per jaar contant of
via de bank te betalen.
Ons IBAN-rekeningnummer is
NL93RABO01026.40.386 t.n.v. KVB Son en Breugel.