Op 15 april 1953 werd de Katholieke Arbeidersvrouwenvereniging (KAV) opgericht In Son en Breugel. In november 1953 gaf bisschop Diepen toestemming voor de oprichting van een landelijk KAV. De doelstelling was persoonlijke vorming, maar van meet af aan nam ondersteuning een belangrijke plaats in. Volgens de doelstelling was die ondersteuning vooral gericht op echtgenoten en kinderen, maar in de praktijk lag het accent vooral op onderlinge ondersteuning. Er was zorg voor anderen én voor elkaar. De afdelingen fungeerden voor de leden als een sociaal netwerk. Door de KAV konden arbeidersvrouwen zich voor het eerst in georganiseerd verband ontspannen.

In de oorlog lagen de activiteiten van de KAV stil. Het zou tot november 1944 duren voordat het werk kon worden hervat. In 1983 ging vrijwel de gehele provincie Noord-brabant over naar de nieuw opgerichte Katholieke Vrouwenbeweging Brabant.

Op 31 december 2008 werd de Katholieke Vrouwenbeweging Brabant (KVB) opgeheven als gevolg van een daling van het aantal leden en het niet kunnen vinden van nieuwe bestuursleden. Wij gingen op 7 januari 2009 als plaatselijke afdeling verder onder de naam Katholieke Vrouwen Beweging Son en Breugel. (KVB Son en Breugel). In artikel 1 van de statuten staat het zo: De vereniging wordt opgericht als voortzetting van de plaatselijke afdeling van de (destijds) te Tilburg gevestigde Katholieke Vrouwenbeweging Brabant teneinde de doelstellingen en idealen van die vereniging op eigentijdse wijze voort te zetten en te verwezenlijken.