Algemene Verordening Gegevensbescherming


KVB en de AVG 25mei2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywetgeving die geldt in de hele Europese Unie (EU), van toepassing. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt en bewaard). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken en bewaren krijgen meer verplichtingen: zij moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. De voorbereidingen op de AVG van de Katholieke Vrouwen Beweging (KVB) zijn:

1. Bewustwording
De wet kent drie belangrijke thema’s:
   1. Het bewaren en bewerking van persoonsgegevens
   2. Het beschermen van persoonsgegevens
   3. Het melden van datalekken bij de toezichthouder
Het bestuur informeert de leden over hun rechten en de AVG implementatie door de vereniging, en zal waar nodig optreden.

2. Rechten van betrokkenen
Het dagelijks bestuur van de KVB heeft een ledenbestand waarin alle huidige leden zijn opgenomen. Per lid is geregistreerd: naam, adres (straat, postcode, plaats), telefoonnummer, emailadres, begindatum van het lidmaatschap, betaalmethode met eventueel een rekeningnummer en meest recente betaaldatum van de contributie. Bij mutaties door opzeggen of bij overlijden wordt het vertrekkend lid uit het ledenbestand verwijderd. Bij de KVB-evenementen kunnen foto’s gemaakt worden waarop leden in beeld zijn. Deze foto’s worden soms getoond op de website van de vereniging. Leden worden in de gelegenheid gesteld bezwaar te uiten tegen vastlegging van adresgegevens en foto’s.

3.Delen
De KVB deelt haar gegevens niet met andere instanties of personen.